Podstawowe parametry żurawi samochodowych

Żurawie samochodowe to urządzenia przeznaczone do podnoszenia ciężkich ładunków i ich transport -u na duże wysokości. Są znane również jako dźwigi samojezdne, ponieważ łatwo przemieszczają się między różnymi obszarami dzięki umieszczeniu dźwignicy na podwoziu gąsienicowym lub samochodu ciężarowego. Aby wybrany żuraw samochodowy dobrze sprawdził się przy określonych pracach, trzeba znać jego podstawowe parametry.

Najważniejsze parametry dźwignicy

Każda maszyna budowlana opisana jest szeregiem parametrów technicznych, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze urządzenia odpowiedniego do prowadzonych prac. W przypadku dźwignic montowanych na podwoziu samochodu ciężarowego lub samojezdnym podwoziu gąsienicowym w specyfikacji technicznej można znaleźć informacje dotyczące m.in.:

  • wysokości podnoszenia, czyli odległości osi samochodu ciężarowego lub podwozia gąsienicowego do powierzchni haka znajdującego się w górnym położeniu. Ten parametr informuje o maksymalnym pionowym zasięgu, na jaki żuraw drogowy może podnieść ładunek;
  • wysięgu, czyli odległości między osią obrotu dźwignicy a osią urządzenia podnoszącego. Zależy on od długości ramienia maszyny;
  • udźwigu, czyli największego ciężaru, jaki może unieść dźwignica. Jest on odwrotnie proporcjonalny do długości wysięgnika i wynosi zazwyczaj od kilku do nawet ponad 100 ton;
  • momencie udźwigu, czyli stosunku wysięgu do udźwigu przy danej długości ramienia.

Ważnym parametrem jest również kąt obrotu, który może być pełny lub ograniczony kabiną pojazdu, na którego podwoziu znajduje się dźwignica.

Specyfikacja żurawia samochodowego

Jak podkreślają eksperci dystrybutora maszyn XCMG-Europa na polskim rynku, przy wyborze żurawia samochodowego trzeba wziąć pod uwagę zarówno parametry samej dźwignicy, jak i całej maszyny. Do najważniejszych należy prędkość ruchów roboczych pojazdu oraz dźwigu. W specyfikacji maszyny można znaleźć informacje o tym parametrze dla pracy żurawia, w tym tempa podnoszenia i opuszczania ładunku czy obrotu wysięgnika. Określana jest także maksymalna prędkość pojazdu, na którego podwoziu znajduje się dźwig, poruszającego się w różnych warunkach. Istotnym parametrem żurawia samojezdnego jest również zdolność maszyny do pokonywania wzniesień. Informuje o maksymalnym nachyleniu podłoża, po którym może przemieszczać się pojazd i zazwyczaj wynosi ok. 25 stopni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *