Pomiar prądu upływu oraz impedancji pętli w kablach PROFIBUS

Sieć PROFIBUS ma wiele zalet, wyróżnia się uniwersalnością i prostotą. Wielu użytkowników podkreśla, że jej ważnym atutem jest możliwość komunikacji z kilkoma urządzeniami. Niestety, nawet w przypadku tej sieci przemysłowej mogą pojawić się pewne problemy. W niniejszym artykule przedstawimy znaczenie pomiaru prądu i impedancji w kablach PROFIBUS. Zapraszamy do lektury!

Jakie są najczęściej występujące problemy z siecią PROFIBUS?

Do najczęściej występujących problemów z siecią PROFIBUS można zaliczyć: błędy w projektowaniu sieci, błędy programowe sieci, błędy w instalowaniu sieci, zakłócenia elektromagnetyczne i mechaniczne lub uszkodzenia mechaniczne przewodu. Ważnym elementem diagnostyki sieci przemysłowych jest ocena warstwy fizycznej. Sprowadza się ona m.in. do oceny wizualnej instalacji (np. ułożenia przewodu komunikacji, sumarycznej długości odgałęzień czy minimalnej odległości między przewodami), wykonania pomiarów za pomocą multimetru (np. detekcji przerwań i zwarcia przewodów czy sprawdzenia terminacji segmentu poprzez pomiar rezystancji) oraz wykonania pomiarów za pośrednictwem testera przewodu bądź oscyloskopu.

Za pomocą testera przewodu można dokonać pomiarów impedancji falowej, przeprowadzić detekcję terminatorów i odgałęzień, przeanalizować połączenia wysokorezystacyjne, wykryć zwarcia pomiędzy liniami, wykonać pomiar długości segmentu, a także dokonać identyfikacji adresów stacji. Profesjonalna diagnostyka PROFIBUS pozwoli zlokalizować wszelkie niedomagania w sieciach przemysł -owych.

Impedancja w sieci PROFIBUS

Aby zapewnić właściwą transmisję danych i zredukować zakłócenia, należy dopasować impedancję w sieci PROFIBUS. Można to uzyskać – w przypadku PROFIBUS RS-485 – za pomocą trzech rezystorów. Terminatory są wbudowane we wtyczkę, posiadają specjalne wyłączniki, dzięki czemu możemy przeprowadzić dowolną konfigurację. Należy jednak mieć na uwadze, by w danym segmencie rezystory terminujące znalazły się na segmentach węzłów końcowych. Często się zdarza, że w sieci znajdzie się za dużo rezystorów terminujących. Pamiętajmy, by były one załączone wyłącznie na końcach segmentów, gdyż każdy dodatkowy rezystor może zakłócić transmisję i doprowadzić do pogorszenia jakości pracy całej sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *